Ikääntyneen fysioterapia

Tarjoamme ikääntyneille ihmisille ja sotaveteraaneille fysioterapia- ja hierontapalveluita toimitiloissamme tai kotikäynteinä kotona tai palvelutaloissa. Suunnittelemme yhdessä ikääntyneen, läheisten ja hoitajien kanssa kuntoutuksen sisällön. Se voi olla aktiivista kuntoutusta (liikkuminen, jumpat ym.) tai manuaalista käsittelyä, kuten hierontaa.

Ikääntyneen fysioterapialla on tarkoitus ylläpitää ja kohentaa iäkkään ihmisen toimintakykyä. Aktiivisen kuntoutuksen avulla ikääntynyt henkilö pystyy asumaan kotona pitempään ja näin myös elämänlaatu on parempaa.

Kaatumisen riski kasvaa merkittävästi iän myötä. Kaatumisesta seurauksena voi olla esimerkiksi lonkka- ja rannemurtumat, jotka romahduttavat iäkkään ihmisen toimintakyvyn. Tasapaino- ja lihasvoimaharjoittelulla voidaan ennaltaehkäistä kaatumisia.

Fysioterapialla vaikutetaan fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Keskitymme tasapainon ja lihasvoiman kohentamiseen, kivun lievittämiseen sekä liikkuvuuden ylläpitämiseen ja kohentamiseen. Nämä kaikki osa-alueet huomioimme myös esimerkiksi polven tai lonkan tekonivelleikkauspotilaan kuntoutuksessa.