Kinesioteippaus

Vaikka kinesioteippaus on Suomessa noussut pinnalle terapeuttisena hoitomuotona vasta viime vuosina, on menetelmä kehitetty Japanissa jo 1970-luvulla. Teippaus sopii hyvin osaksi kuntoutusta, kuten erilaisten nivelten ja lihasten kiputilojen hoitoon, ryhdin ja virheasentojen korjaamiseen sekä imunestekierron ongelmiin.

Ennen teippausta tehdään alkututkimus, jonka perusteella valitaan teippaustekniikka. Erilaisia teippaustekniikoita hyödyntäen voidaan saada esim. helpotusta kipuun, lisättyä liikkuvuutta, rentoutettua lihaksia, vahvistettua lihaksia tai ohjattua niveltä oikeaan asentoon.