Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kuntoutuksen myöntäminen ei enää ole sidoksissa siihen, että kuntoutuja saa vähintään korotettua vammaistukea tai korotettua eläkettä saavan hoitotukea. Kela voi myöntää kuntoutusta henkilöille, joilla on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite. Rajoitteesta aiheutuu huomattavia vaikeuksia arkipäivän suoriutumisessa ja osallistumisessa. Kuntoutusta hakevalla tulee olla perusteltu tarve kuntoutukseen vähintään vuoden ajan. Tarvetta arvioitaessa otetaan laaja-alaisesti huomioon hakijan toimintakykyyn vaikuttavat tekijät.

Fysio-Liminka tarjoaa Kelan vaativaa yksilöllistä kuntoutusta toimitiloissamme sekä kotikäynteinä.

Esimerkkejä, joihin kuntoutusta voi saada:
- Aivoverenkierron häiriöt
- Selkäydinvammat
- MS-tauti, Parkinsonin tauti, lihastaudit (mm. ALS)
- CP-vammat
- Kehitysviivästymät
- Reuma ja muut sidekudossairaudet

Yksilöllinen fysioterapia sisältää:
- Kuntoutussuunnitelman pohjalta laaditun fysioterapeuttisen hoitosuunnitelman ja tavoitteet
- Alkututkimuksen
- Fysioterapia toimitiloissa ja/tai kotikäynteinä, päiväkodissa tai koulussa
- Kuntoutusjakson jälkeen arvion tavoitteiden saavuttamisesta
- Fysioterapiapalautteen
- Jatkosuunnitelman

Tarvitsetko kuntoutusta?

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus perustuu julkisessa terveydenhuollon yksikössä laadittuun kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan.
Lääkäri arvioi kuntoutustarpeen ja laatii yhdessä sinun kanssasi kuntoutussuunnitelman. Täytä kuntoutushakemus ja lähetä hakemus ja kuntoutussuunnitelma Kelaan.